สถานะเลขที่สั่งซื้อสถานะเลขที่สั่งซื้อ


เลขที่สั่งซื้อวันที่สั่งอีเมล์ผู้สั่งยอดโอนเงินสถานะ
0202711-03-17vp027374802@gmail.com1160รอโอนเงิน
0203012-03-17emmy_kitty@outlook.com900รอโอนเงิน
0203212-03-17pin.usajai2003@gmail.com1350จัดส่งให้แล้ว
เลขems: ER438301292TH และ ER438301346TH
0205724-03-17lor238@yahoo.com1020อยู่ระหว่าง ตรวจสอบการโอนเงิน
0205824-03-17thekhach@gmail.comรอยอดเงินรวม
 
หน้าแรก  วิธีสั่งสินค้า  วิธีส่งสินค้า และ ชำระเงิน  ติดต่อเรา  ยืนยันการจ่ายเงิน

Copyright©2017 by ร้านนานาภัณฑ์ (ท่าพระจันทร์)
102 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02-2214688, (fax)02-2244179