สถานะเลขที่สั่งซื้อสถานะเลขที่สั่งซื้อ


เลขที่สั่งซื้อวันที่สั่งอีเมล์ผู้สั่งยอดโอนเงินสถานะ
0334009-07-18winggallery@hotmail.com780รอโอนเงิน
0334210-07-18milkfifi4@gmail.com1360จัดส่งให้แล้ว
เลขems: EV453899547TH
0335412-07-18time.to.be.why@gmail.com1280รอโอนเงิน
0335712-07-18modifyhotmail.coeza@gmail.com560รอโอนเงิน
0336714-07-18Rubberpor@gmail.com1520จัดส่งให้แล้ว
ขนส่ง PM ชลบุรี
บิลเล่มที่ 492 เลขที่ 24561
T.094-3989591, 063-6239823
0337216-07-18purchase01@carbonmagic.co.th2824.80โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
0337417-07-18thp_eak@hotmail.com600จัดส่งให้แล้ว
เลขลงทะเบียน: RM530901660TH
 
หน้าแรก  วิธีสั่งสินค้า  วิธีส่งสินค้า และ ชำระเงิน  ติดต่อเรา  ยืนยันการจ่ายเงิน

Copyright©2018 by ร้านนานาภัณฑ์ (ท่าพระจันทร์)
102 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02-2214688, (fax)02-2244179