สถานะเลขที่สั่งซื้อสถานะเลขที่สั่งซื้อ


เลขที่สั่งซื้อวันที่สั่งอีเมล์ผู้สั่งยอดโอนเงินสถานะ
0309911-04-18dfsfsf44@gmail.com730รอโอนเงิน
0310315-04-18aimcncd@hotmail.com580รอโอนเงิน
0310818-04-18wasuntarasan@hotmail.com1770รอโอนเงิน
0311719-04-18Com0833869445@gmail.com650จัดส่งให้แล้ว
เลขลงทะเบียน: RM530876537TH และ RM530876545TH
0311920-04-18bmatty746@gmail.com560โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
0312020-04-18onpreeya.48@gmail.com1260รอโอนเงิน
0312221-04-18Bewbaabor@gmail.com1400รอโอนเงิน
0312322-04-18Jakkapan.thannamsai.god@gmail.comรอยอดเงินรวม
 
หน้าแรก  วิธีสั่งสินค้า  วิธีส่งสินค้า และ ชำระเงิน  ติดต่อเรา  ยืนยันการจ่ายเงิน

Copyright©2018 by ร้านนานาภัณฑ์ (ท่าพระจันทร์)
102 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02-2214688, (fax)02-2244179