สถานะเลขที่สั่งซื้อสถานะเลขที่สั่งซื้อ


เลขที่สั่งซื้อวันที่สั่งอีเมล์ผู้สั่งยอดโอนเงินสถานะ
0194910-02-17pun-pun28@hotmail.com2400รอโอนเงิน
0196515-02-17Rock0371@hotmail.com1150รอโอนเงิน
0197721-02-17niran_2536@hotmail.com1060จัดส่งให้แล้ว
เลขลงทะเบียน: RK964714772TH
0197821-02-17Jennyav23@yahoo.com1340จัดส่งให้แล้ว
เลขลงทะเบียน: RK964806301TH
0198022-02-17Savarot4130@gmail.com1270รอโอนเงิน
0198122-02-17ffkpin@gmail.com1550โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
0198323-02-17gong_jtr@hotmail.com1100รอโอนเงิน
0198423-02-17ketsineec@yahoo.com3220รอโอนเงิน
 
หน้าแรก  วิธีสั่งสินค้า  วิธีส่งสินค้า และ ชำระเงิน  ติดต่อเรา  ยืนยันการจ่ายเงิน

Copyright©2017 by ร้านนานาภัณฑ์ (ท่าพระจันทร์)
102 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02-2214688, (fax)02-2244179