สถานะเลขที่สั่งซื้อสถานะเลขที่สั่งซื้อ


เลขที่สั่งซื้อวันที่สั่งอีเมล์ผู้สั่งยอดโอนเงินสถานะ
0251408-09-17sasipawriter@gmail.com930รอโอนเงิน
0251810-09-17thankamolploy07@gmail.com2280รอโอนเงิน
0252613-09-17sittichai.meepreedee@gmail.com2060รอโอนเงิน
0252813-09-17Podjanakorn@gmail.com1020รอโอนเงิน
0253315-09-17minalinsengnuam@gmail.com1495จัดส่งให้แล้ว
เลขems: ER529727663TH
0253616-09-17chagrit@gmail.com2350จัดส่งให้แล้ว
เลขems: ER529727677TH
0253716-09-17ammer851@hotmail.com1100จัดส่งให้แล้ว
เลขems: ER529727650TH
0253917-09-17Dsdw342@gmail.com1000รอโอนเงิน
0254117-09-17Thonmoey@yahoo.com1300จัดส่งให้แล้ว
เลขems: ER529732544TH
0254519-09-17tuivia90@gmail.com2155โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
0254619-09-17sittakho.kongpa@gmail.com1130โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
0254719-09-17mekza_111@hotmail.com1000โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
0254819-09-17adoglovecat@gmail.com1070โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
0254920-09-17Sutasineejoy@jotmail.com1260รอโอนเงิน
0255020-09-17Panjanla.122@hotmail.com2200รอโอนเงิน
0255120-09-17jakkarinkj@gmail.com880รอโอนเงิน
0255220-09-17mininarin@hotmail.com900รอโอนเงิน
0255320-09-17schujinda@cmis.ac.th1220รอโอนเงิน
 
หน้าแรก  วิธีสั่งสินค้า  วิธีส่งสินค้า และ ชำระเงิน  ติดต่อเรา  ยืนยันการจ่ายเงิน

Copyright©2017 by ร้านนานาภัณฑ์ (ท่าพระจันทร์)
102 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02-2214688, (fax)02-2244179