สถานะเลขที่สั่งซื้อสถานะเลขที่สั่งซื้อ

คลิก หมายเลขสั่งซื้อ เพื่อเข้าดูรายละเอียด -- (Click List to see the detail.)


เลขที่สั่งซื้อวันที่สั่งอีเมล์ผู้สั่งยอดโอนเงินสถานะ
0662908-10-21candy1po@gmail.com340รอโอนเงิน
0664413-10-21tanomjitn@homail.com 290จัดส่งให้แล้ว
เลขkerry: PINK00006542424
0664514-10-21rakfahsutterlin@gmail.com400รอโอนเงิน
0664614-10-21Phantipa.m@fineline-jewelry.com845.25จัดส่งให้แล้ว
เลขลงทะเบียน: RL135643992TH
0664715-10-21newtonao2557@outlook.co.th780จัดส่งให้แล้ว
เลขkerry: PINK000065425VS
0664815-10-21addtabu70@gmail.com840จัดส่งให้แล้ว
เลข flash express: TH7405202TMJ4J
0664915-10-21Namtanisbegle@gmail.com260จัดส่งให้แล้ว
เลขems: ED106280329TH
0665016-10-21meeter_50@hotmail.com2270โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
0665116-10-21famanxd@gmail.com380รอโอนเงิน
0665216-10-21bellke.444@gmail.com1080โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
 
หน้าแรก  วิธีสั่งสินค้า  วิธีส่งสินค้า และ ชำระเงิน  ติดต่อเรา  ยืนยันการจ่ายเงิน

Copyright©2021 by ร้านนานาภัณฑ์ (ท่าพระจันทร์)
102 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02-2214688, (fax)02-2244179