สถานะเลขที่สั่งซื้อสถานะเลขที่สั่งซื้อ

คลิก หมายเลขสั่งซื้อ เพื่อเข้าดูรายละเอียด -- (Click List to see the detail.)


เลขที่สั่งซื้อวันที่สั่งอีเมล์ผู้สั่งยอดโอนเงินสถานะ
0628915-07-21haifa_hukeaw@hotmail.com 740รอโอนเงิน
0630018-07-21Suc22607@gmil.com440รอโอนเงิน
0630720-07-21poungpoon57@gmail.com450รอโอนเงิน
0631422-07-21iiaye036@gmail.com6380จัดส่งให้แล้ว
เลขลงทะเบียน: OB214582258TH
0632325-07-21tanabat_cos4@hotmail.com760รอโอนเงิน
0632927-07-21tanuki39146@gmail.com1700รอโอนเงิน
0633928-07-21aoi107.8@hotmail.com570รอโอนเงิน
0635001-08-21wanvisa.nis@gmail.com1020จัดส่งให้แล้ว
เลขems: ED996970281TH และ ED996970295TH
0635102-08-21Wakimmanman2546@gmail.com395จัดส่งให้แล้ว
เลขems: ED996970692TH
0635202-08-21Sippawich​4432​@Gmail.com2100จัดส่งให้แล้ว
เลข flash express: TH54141PAP556A
0635302-08-21premmy188@gmail.com850จัดส่งให้แล้ว
เลขems: ED996936413TH
0635402-08-21p.sawaik@gmail.com1650โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
0635502-08-21pornpimon.jaiya2546@gmail.com2500รอโอนเงิน
0635702-08-21mrviranpong@gmail.com780จัดส่งให้แล้ว
เลขems: ED996936577TH
0635802-08-21anshisa.p@gmail.com880จัดส่งให้แล้ว
เลข kerry: PINK0000464853G
0636002-08-21waten3278@gmail.com1990จัดส่งให้แล้ว
เลขems: ED996936585TH
0636103-08-21rusalan0950@gmail.com420รอโอนเงิน
0636203-08-21Ruethaiwanauthaiat@gmail.com930รอโอนเงิน
0636303-08-21Jennisz.ever@gmail.com520โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
0636403-08-21rusalan0950@gmail.com390โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
0636503-08-21kissavor.art.lbk@gmail.com700รอโอนเงิน
0636603-08-21Punyavee254646@gmail.com480โอนเรียบร้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง
 
หน้าแรก  วิธีสั่งสินค้า  วิธีส่งสินค้า และ ชำระเงิน  ติดต่อเรา  ยืนยันการจ่ายเงิน

Copyright©2021 by ร้านนานาภัณฑ์ (ท่าพระจันทร์)
102 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02-2214688, (fax)02-2244179